POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I COOKIES

liskiurwiski.pl

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego
znajdującego się pod domeną liskiurwiski.pl jest Marta Nowikowska prowadząca
działalność gospodarczą z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, kod: 05-100, ul.
Ignacego Paderewskiego 5B, NIP 5311534835 (dalej: „Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest: (i) na adres e-mail: sklep@liskiurwiski.pl (ii)
pisemnie, na adres Administratora: ul. Ignacego Paderewskiego 5B, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki.
3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych
gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz
powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i
w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną
internetową.
4. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie.

§ 2 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez
użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym
przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą.
3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być
przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu
kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika
adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
4. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży
druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest
wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem
ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
5. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych
usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art.
6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie
odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń
Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku
umów sprzedaży i umowy o dzieło 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu
realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia
rozpatrywania reklamacji.

§ 3 Udostępnianie danych

1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji
zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom
trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
a) uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na
takie działanie, lub
b) przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez
Administratora z osób współpracujących, np. księgowych, kurierów i
przewoźników, kancelarii prawnych,
c) jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z
obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.
2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie
identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu
lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym
zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być
przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (np. USA w
przypadku Google lub Facebook).

§ 4 Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich
danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego
ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie,
uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa
się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej
sklep@liskiurwiski.pl.
2. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są
poprawne.
4. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników
odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik uzna, iż
dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 5 Polityka Cookies

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na
twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez
przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania.
Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie
strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika - serwer rozpoznaje go
i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.
2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z
którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną
internetową.
3. Pliki „cookies” używane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
b. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki
sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich
struktur i zawartości,
c. dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich
zainteresowań.
Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego
tożsamość.
4. Zasadniczym podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
a) Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na
urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też
do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
b) Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami
tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub
zamknięciu okna przeglądarki internetowej.
5. Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do
preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji
pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć
niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie
pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy
użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
6. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla
użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego
w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi
w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania
stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii
w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić
sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić
ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności
od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki
znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
7. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub
innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego
urządzenia mobilnego. W każdej chwili Klient może także usunąć swoje dane z bazy
Google Analytics.

Sklep z zabawkami Liski Urwiski
Sklep z zabawkami Liski Urwiski
Sklep Liski Urwiski powstał z połączenia trzech miłości – do dzieci, zabawek
i książek. Znajdą u nas Państwo wyłącznie dokładnie wyselekcjonowane produkty, które będą powodem uśmiechu na twarzy dziecka i rodzica.
Polityka prywatności
Szybka nawigacja:
Obsługa klienta

693 109 650
sklep@liskiurwiski.pl

Odwiedź nasze social media
Copyrights 2022 LiskiUrwiski.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

PROJEKT i MARKETING:

RIKONA